OBS! Då föreningen håller på att läggas ner under 2020, så antar vi inga fler medlemmar!

Ansökan om medlemskap i TSS

Medlemskap i TSS kostar 130 kronor per kalenderår. När vi mottagit din ansökan skickas ett välkomstmail till dig med information om hur du gör för att betala.

Mer information om medlemskapet hittar du här.


Förnamn: 1 Personnummer: -2
Efternamn: 1
   
c/o adress:    Telefonnummer:
Adress: 1 Mobilnummer:
Postnummer: 1 E-post:
Ort: 1 Upprepa E-post:
Land: 1, 3
 
Kommentarer:
 
Hur hittade du TSS:
 
Personuppgiftspolicy
TSS har respekt för din personliga integritet. Uppgifterna vi har lagrat om våra medlemmar används enbart till våra medlemmars tjänst. Vi lämnar inga uppgifter vidare utan ditt samtycke. Vi skyddar dem också efter bästa förmåga.

Mer information om TSS:s personuppgiftspolicy hittar du här.

Cookies
På tss.st används cookies för att hantera inloggningar. Cookies sparas på din dator om du loggar in. För mer information om cookies, se Post och telestyrelsens hemsida.

1 Nödvändiga uppgifter.

2 Eftersom vi söker föreningsbidrag för våra medlemmar, behöver vi kunna bevisa att du verkligen är du - därför behöver vi ditt personnummer. Uppgifterna är dock självklart skyddade hos oss. Notera dock att denna uppgift är frivillig.

3 OBS! All information etc. som går via vanlig post, skickas bara till medlemmar med en svensk adress.

Copyright TSS Kontaktinfo