Personuppgiftspolicy i TSS

TSS har respekt för din personliga integritet. Uppgifterna vi har lagrat om våra medlemmar används enbart till våra medlemmars tjänst. Vi lämnar inga uppgifter vidare utan ditt samtycke. Vi skyddar dem också efter bästa förmåga.

Personuppgifter för medlemmar:

TSS kommer att fortsätta att hantera de uppgifter du lämnat vad gäller adress, telefonnummer, epostadresser, och annan information som du lämnat för att föreningen bl.a. skall kunna nå dig.

Uppgifter om medlemmar som lämnat föreningen kommer att maximalt fortsätta lagras i 18 månader om avgående medlem inte begärt annat. Därefter kommer den före detta medlemmens personuppgifter att raderas ur medlemsregistret. Om ej annat begärs kommer användarnamn och medlemsnummer (och endast dessa uppgifter) att bevaras, så de inte kan återanvändas av nya medlemmar.

Medlemmar som lämnar föreningen bör vara medvetna om att viss data som medlem bidragit med offentligt, samt inlägg i forumet, uppladdade bilder i galleriet, o.dyl. av tekniska och kontinuitetsskäl kommer att bevaras under överskådlig framtid och kommer ej att förstöras.

Personnummer:

Eftersom vi söker föreningsbidrag för våra medlemmar, behöver vi kunna bevisa att du verkligen är du - därför behöver vi ditt personnummer. Uppgifterna är dock självklart skyddade hos oss. Notera dock att denna uppgift är frivillig.

Ändring av personuppgifter:

Du kan som tidigare alltid logga in på Min sida för att se eller ändra den information som finns lagrad om dig, samt ändra inställningar för mailutskick.

Frågor:

Har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta TSS:S styrelse. Information om hur du gör detta hittar du på sidan Kontaktinfo.

Copyright TSS Kontaktinfo