Styrelsen

          Övriga poster
Ordförande

Jan Kivisaar - Helsingborg

E-post: ordforande(a)tss.st
Mobil: 0708-131993
Vice ordförande

Ludvig Stigsson - Lund

E-post: lustig1306(a)gmail.com
Telefon: 0703957030
Mobil: 0703957030
Kassör, Medlemsansvarig, Webbmaster

Kent Lidström - Eslöv

E-post: kassor(a)tss.st, webmaster(a)tss.st
Mobil: 070-453 26 59
Sekreterare

Tjipke Schmidt - Lund

E-post: vinterdrottning(a)gmail.com
Mobil: 0707674404Revisor:
Paul Reinerfelt - Ludvigsborg

Revisorsuppleant:
Ewita Rosberg - Staffanstorp

Valberedning:
Mårten Ihd (sammankallande) - Lund

Daniel Söderlund - Helsingborg


E-post:
valberedningen(a)tss.st


Byt ut (a) mot @ för att mailadressen skall fungera.

Copyright TSS Kontaktinfo