Styrelsen

          Övriga poster
Ordförande, Medlemsansvarig

Jan Kivisaar - Helsingborg

E-post: ordforande(a)tss.st
Mobil: 0708-131993
Vice ordförande

Niclas Jönsson - Eslöv

E-post: 47atenji(a)comhem.se
Telefon: 0413-61474
Mobil: 0766-474767
Kassör, Webbmaster

Kent Lidström - Eslöv

E-post: kassor(a)tss.st, webmaster(a)tss.st
Mobil: 070-453 26 59
Sekreterare

Stefan Allirol-Molin - Malmö

E-post: stiffe32(a)gmail.com
Telefon: 040-189363
Mobil: 0703-532780
Ledamot

Dennis Persson - Malmö

E-post: dennisnp(a)gmail.com
Mobil: 0709-916111Revisor:
Paul Reinerfelt - Ludvigsborg

Revisorsuppleant:
Lars-Erik Nilsson - Nyhamnsläge

Valberedning:
Magnus Dahlström (sammankallande) - Malmö

Mårten Ihd - Lund

Ingvar Ottergren-Nilsson - Limhamn


E-post:
valberedningen(a)tss.st


Byt ut (a) mot @ för att mailadressen skall fungera.

Copyright TSS Kontaktinfo