Vad är TSS Championship?

Tävlingen ligger numera i malpåse!

TSS Championship är en tävling som löper under ett helt år eller, om man ska vara petig, från årsmöte till årsmöte. Tävlingen består av ett antal deltävlingar som arrangeras under året, där deltagandet i en deltävling ger mellan 20 och 100 tävlingspoäng (se nedan).

Vem får och hur arrangeras en deltävling?

Vilken medlem som helst får arrangera en deltävling. Dock ska vissa krav uppfyllas. Dessa är följande:

1. Styrelsen måste kontaktas så att deltävlingen kan godkännas och så att korrekt poängräkning kan säkerhetsställas.

2. Senast två veckor (helst tre) innan deltävlingen ska datum, tid och plats vara tillgänliga för medlemmar via infomejl och en artikel på förstasidan. (Styrelsen hjälper till med detta, bara du skriver en egen text.)

3. Minst 10 personer ska delta i deltävlingen.

Vad kan det då vara för deltävling? Deltävlingarna kan vara i både lag eller enskilt, det enda kravet som finns är att det på något sätt ska gå att rangordna de tävlande. Exempel på deltävlingar är lasertag, minigolf, bowling, tipsrunda, jeopardy, brädspelsturnering, poker, sjukamp på tivoli eller datorspelsturnering. Under året ska minst 5 deltävlingar äga rum för att en vinnare ska kunna utses.

Vad är tävlingspoäng?

Tävlingspoäng är poäng som deltageren får för sitt deltagande i tävlingen. Man kan få mellan 20 och 100 poäng för en tävling. Hur många poäng man får beror på de andra deltagarnas resultat. Den beräknas enligt en linjär modell enligt formeln

TP=20 + 80(P-LP)/(HP-LP)

där TP är tävlingspoängen, P är poäng i deltävlingen, LP är lägsta förekommande poäng och HP är högsta förekommande poäng.

Den som vinner får alltså 100 poäng och den som kommer sist, oavsett hur dåligt det har gått, får 20 poäng.

Hur vinner man?

När alla deltävlingar är genomförda så kommer 75% av dem att räknas ihop till en totalpoäng. Flest poäng vinner. De bästa resultaten för varje deltagare räknas. Ett exempel är att om det har arrangerats 10 deltävlingar, så är 75% 7,5 deltävlingar vilket avrundas till 7. Det betyder att dina 7 bästa deltävlingar kommer att räknas. Har du inte varit på 7 deltävlingar kommer alla dina resultat att räknas. Denna regel finns för att man ska kunna missa några deltävlingar och ändå kunna vinna.

Vad vinner man?

Vinnarens namn kommer att graveras in på vår vackra vandringspokal. Ett nytt namn för varje tävlingsår. Dessutom får de tre bästa medaljer i valörerna guld, silver och brons.

Copyright TSS Kontaktinfo