Kontaktinformation

 

Föreningen

E-post: Styrelsen:
Medlemsansvarig:
Webmaster:
Drift/IT-gruppen:
Valberedning:
styrelsen(a)tss.st
medlemsansvarig(a)tss.st
webmaster(a)tss.st
drift(a)tss.st
valberedningen(a)tss.st
 
Telefon: Jan Kivisaar, ordförande
042-546 22 (hem)
0708-13 19 93 (mobil)


 

Medlemstidningen CronoWatch

E-post: cronowatch(a)tss.st
Adress: CronoWatch
c/o Jan Kivisaar
Blekingegatan 13
252 52 Helsingborg


Övrigt

PlusGirokonto: 434 06 68-5
Organisationsnummer: 83 50 01 - 1469 

Byt ut (a) mot @ för att mailadressen skall fungera.

Copyright TSS Kontaktinfo