Medlemskap i TSS

Ett medlemskap i föreningen har flera fördelar.

Som medlem i Trekkers i Södra Sverige får man:

* gå på film/video-träffar och andra TSS-evenemang,

* medverka i föreningens lokala verksamheter,

* tillgång till föreningens diskussionsforum, vårt eget community.

* tillgång till föreningens fyndhörna på Internet där du kan köpa/sälja/byta saker med andra TSS-medlemmar,

* möjlighet att träffa likasinnade personer med intresse för Star Trek och science fiction, samt

* gå på våra systerföreningars film- och videoträffar. Föreningarnas hemsidor finns under länkar.

OBS! Medlmestidningen CronoWatch är åtminstone för tillfället lagd på is.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för att gå med i TSS är 130 kronor per kalenderår. Du kan betala för valfritt antal år i förväg (till exempel 650 kr för fem år). Fördelen med detta är att du slipper eventuella avgiftshöjningar under den tiden (och förstås att du slipper få några inbetalningskort).

Delar man mottagningsadress med någon annan medlem, så kan man få reducerad medlemsavgift. Det blir då 130 kronor för den första medlemmen och 65 kronor för varje extra medlem. En familj på tre personer betalar alltså 260 kr för ett år (130+65+65 kr). Man delar dock i detta fall på utskicken.

Betalar du inte direkt till någon styrelsemedlem vid exempelvis en föreningsaktivitet, så kan du betala till plusgironummer 434 06 68-5. På blanketten skriver du namn och adress.

Du får tillgång till de delar av hemsidan som det krävs inloggning till så fort vi har fått en betalningsbekräftelse.

Copyright TSS Kontaktinfo