Poängsystemet

Vad är föreningens poängsystem och vad är poängen med det?

Jo, för varje aktivitet som du som medlem gör eller deltar i (kan vara allt från att vara med på en videovisning till att skriva en artikel i vår medlemstidning) så får du ett visst antal poäng. Efter varje kalenderår räknar vi samman alla poäng du har fått och ser vilken grad du har kommit upp i (se nedan). Denna grad syns sedan på medlemskortet och vid ditt användarnamn på forumet.

Poängsystemet är enbart till för skojs skull och inget du behöver tänka på när du deltar i någon aktivitet. Om du inte bryr dig om poängen, så gör det ingenting. Dock räknar vi dina poäng ändå, i fall du någon gång i framtiden skulle ändra dig.

På årsmötet belönar vi de medlemmar som har utmärkt sig mest i poängsamlandet. Det kan vara den som har samlat flest poäng eller ökat procentuellt mest under året. Det är vår sporre till att vara ännu mer aktiv i föreningen.

 

Grader

Grad Minst antal poäng  Symbol
Enlisted 0
Ensign 100
Lieutenant Junior Grade 200
Lieutenant 350
Lieutenant Commander 550
Commander 750
Captain 1000
1 Star Admiral 2000
2 Star Admiral 3000
3 Star Admiral 4000
4 Star Admiral 5000
Fleet Admiral 6000

 

Erhållande av poäng

Hur får man då poäng? Jo, först och främst räcker det faktiskt med att vara medlem. För medlemsår 1-5 får man 100 poäng per år och därefter 20 poäng per år.

Skulle man avsluta sitt medlemskap under ett år eller längre, stryks de poäng man dittills samlat på sig. Det lönar sig alltså att vara medlem under en sammanhängande period.

Nu kan det ju vara så att man vill ha mer poäng, men då får man vara mer aktiv i föreningen genom att delta i eller arrangera aktiviteter. Då kan man få poäng enligt tabellen nedan. 

 

Aktiviteter (deltagare) Poäng Exempel
Liten 5 Picknick, fest, Lussefika, e.dyl.
Mellan 10 Visning (inklusive "hemma hos"), halvdagsutflykt e.dyl.
Stor 20 Årsmöte, biovisning, heldagsutflykt, e.dyl.
     
     
Jobb    
Litet 10 Officiell rekrytering (omfattningsberoende), reklamaktivitet, e.dyl.
Mellan 20 Mässa, officiell rekrytering (omfattningsberoende), arbetsmöte, e.dyl.
Stort 30 Av stor omfattning och stor betydelse för föreningen.

 

Övrigt som ger poäng:  
CronoWatch-bidrag 1-15 poäng
Arrangemangbonus för den huvudansvarige för aktiviteten 10 poäng
Privat medlemsvärvning 15 poäng
Styrelsefunktioner:  
Ordförande 25 poäng
Sekreterare 25 poäng
Kassör 25 poäng
Övriga uppdrag 10-30 poäng

Det är fritt fram för varje medlem att anordna aktiviteter, dock finns det vissa regler.

 

Regler

Giltighet:  
För att ett arrangemang skall kunna ge poäng så skall följande vara uppfyllt. Arrangemanget skall: 1. vara meddelat till medlemmarna genom TSS:S forum/hemsida/Facebook-sida och/eller infolistan (dvs. mail-listan) några dagar innan utsatt datum (meddela styrelsen för hjälp med spridning av infon) och
  2. ha minst fem (5) TSS-medlemmar närvarande under minst halva tiden.
  Viss dispens kan ges - kontakta gärna styrelsen innan om ni är osäkra. Vid eventuella tveksamheter så är det styrelsen som har slutgiltig beslutsrätt.
Huvudansvarig:    
Huvudansvarig för varje arrangemang skall se till att: 1. anteckna alla deltagare (namn och medlemsnummer) och dess poäng för detta arrangemang.
  2. anteckna huvudansvarig och information om arrangemanget (datum och aktivitet).
  Om huvudansvarig inte kan registrera poäng själv så ska ovanstående information skickas till poängansvarig (se Styrelsesidan för rätt kontakt).
Deltagare:    
Deltagare på ett arrangemang skall, för att vara säker på att få poäng, se till att: 1. medverka på åtminstone halva arrangemanget.
  2. se till att huvudansvarig skriver upp ditt namn och medlemsnummer.
  3. kontrollera att poängen är inrapporterade genom att titta på poäng under "Min sida".
Copyright TSS Kontaktinfo